Rezervace

Rezervací vyslovujete svůj souhlas se zařazením osobních údajů uvedených v registračním formuláři do databáze provozovatele, jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené v registračním formuláři správce zpracovával po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.